Hírek

Bemutatkozik a Reménysugár Alapítvány

Reménysugár Alapítvány a Dél-Magyarországon kezelt leukémiás és daganatos gyermekek segítésére alakult 1996-ban. A szegedi Gyermekonkológia Osztályon négy megye: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Szolnok megye leukémiás és daganatos betegeit kezeljük. Az alapítvány mûködése óta az adományozók önzetlenségének köszönhetôen sikerült mind a gyermekek gyógyulási esélyein, mind pedig kórházi életkörülményeiken javítani. Az orvosi kezelés fejlôdésének köszönhetôen ma a daganatos illetve leukémiás gyermekek 70-80 %-a gyógyíthatóvá vált.

 

A daganatos és leukémiás gyermekeknek a kezelés miatt 6-12 hónapot többnyire a gyermekklinika onkológia osztályán kell tölteniük. Az itt töltött hónapok olyan szervezést igényelnek, amelyek figyelembe veszik nemcsak a gyermek betegségét, de annak lelkiállapotát, szociális körülményeit és a szülôk támogatását is. Munkánkat team-ben végezzük, az orvosok, ápolók, mentálhigiénés szakember, lelki segítô, szociális munkás, óvodapedagógus személyes tudásukkal és emberségükkel mindent megtesznek a gyermekek gyógyulásának érdekében. Hogy ezeket a feladatokat hatékonyan tudjuk teljesíteni, korábbi támogatásoknak köszönhetôen sikerült megvalósítani az „egy szoba – egy család” lehetôségét, sikerült beszerezni olyan pumpákat és a kezeléshez szükséges további orvosi eszközöket, amelyek segítségével a gyógyszerek beadása jobban beállíthatóak. Az osztály hatékony mûködéséhez és fejlesztéséhez azonban további összefogásra, az Önök és hozzátartozóik segítésére is szükség van.

„AKINEK VAN MIÉRT ÉLNIE, AZ SZINTE BÁRMILYEN HOGYANT KIBÍR” (VIKTOR E. FRANKL)

A Reménysugár Alapítvány tagjai olyan egészségügyben dolgozó személyek, továbbá olyan betegségben szenvedô gyermekek szülei, akik a daganatos beteg gyerekek testi gyógyulását, lelki erôsítését és a szülôk támogatását szívügyüknek tartják. Hozzáállásukat nem a daganatos betegségek okozta félelem és bizonytalanság határozza meg, hanem az az elkötelezettség, hogy minden egyes gyermek életéért a legvégsôkig megküzdjenek. Elnöke Dr. Kovács Dénes egyben a szegedi Gyermekonkológia Osztály pszichológusa, aki aki szakemberként az osztály orvosaival és nővéreivel együtt méri fel a klinikai fejlesztés igényeit. Mivel az adományozás mindenki számára áldozat, fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az adományozott összegek felhasználásánál az Alapítvány tagjai munkájukat önkéntesen végzik, tevékenységükért nem számolnak fel külön kezelési- ill. tevékenységi költséget. Így minden felajánlott pénzösszeg az adakozók szándékának megfelelôen a gyógyítás fejlesztését és a gyógyuló gyermekek életkörülményeinek javítását szolgálja.

 

 

HOGYAN SEGÍTÜNK?

• A kórtermek berendezésének karbantartásával és bôvítésével (TV, DVD, szükség esetén laptop használatának lehetôsége)

• Orvosi mûszerek vásárlásával (egy pumpa közel 500.000 forint, és van szoba, ahol a kezelésnél egyszerre kell 3 pumpát alkalmazni)

• Játszószoba kialakításával és korszerûsítésével (játékok, könyvek, kézmûves kellékek beszerzése)

• Szülôk számára étel-ital melegítés lehetôségét biztosítjuk

• A személyzet részére rendszeres továbbképzést és csapatépítést szervezünk, támogatunk.

• A gyógyulás ösztönzésének céljából évente megszervezzük a már meggyógyult gyermekek és szüleik, valamint a kezelés alatt lévô gyermekek és szüleik találkozási lehetôségét, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat.

 

HOGYAN SEGÍTHETNEK ÖNÖK?

• Adományozással. Adományaikat a Reménysugár Alapítvány számlaszámára utalhatják át

• Adójuk 1%-ának felajánlásával

• Hozzátartozóik, barátaik ösztönzésével, hogy adójuk 1%-áról a Reménysugár Alapítvány javára rendelkezzenek.

 

Az Alapítvány elérhetősége:

Reménysugár Alapítvány

Cím: 6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.

Alapítványunk számlaszáma: 10402805-28017662-00000000 KHB

Adószáma: 18456695-1-06

Weblap: http://remenysugar.szeged.hu